Varausehdot

Loma-Väkkärän varausehdot

1    Varauksen tekeminen

Varauksen tekijän tulee olla varausta tehdessään täysi-ikäinen (18 vuotta täyttänyt). 

Varauksen voi tehdä internetissä os. www.lomavakkara.fi, jolloin vahvistus varauksesta lähetetään asiakkaan sähköpostiin heti. Varauksen voi tehdä myös sähköpostitse myynti@lomavakkara.fi tai puhelimitse 044 243 2511. Tällöin varaus vahvistetaan, kun joko mökkivuokran ennakkomaksu tai mökkivuokra kokonaisuudessaan on maksettu.

2    Maksaminen

2.1 Verkkopankilla tai luottokortilla maksaminen varauksen yhteydessä

Loma-Väkkärän verkkosivuilla www.lomavakkara.fi mökin lisäpalveluineen voi maksaa verkkopankkitunnuksilla, maksukorteilla (credit/debit) tai laskulla. Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Säästöpankki, Oma Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit.

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Maksukaista (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Maksukaistan verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Maksukaista / Paybyway Oy. Maksukaista välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja. Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet. Lue lisää Maksukaista-palvelusta: http://www.maksukaista.fi

Maksukaistan yhteystiedot kaikissa verkkomaksamiseen liittyvissä ongelmatilanteissa: 
Maksukaista, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)
Sähköposti: asiakaspalvelu@maksukaista.fi
Puhelin: 029 300 5050 (arkisin klo 9-16)
Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

2.2    Laskulla maksaminen

Mikäli asiakas valitsee maksutavaksi laskun tai tekee varauksen sähköpostitse tai puhelimitse, hänen tulee maksaa vähintään ennakkomaksu (25 % lomakohteen vuokrahinnasta) varauksen yhteydessä saamallaan laskulla. Loppuosa varauksen yhteydessä tulleesta laskusta maksetaan 28 päivää ennen loman alkamista. Asiakas voi myös maksaa varauksen kokonaisuudessaan heti.

Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 7 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä. Lasku maksetaan SEPA-maksuna (IBAN-tilinumero ja pankin BIC-koodi) laskussa olevaa viitenumeroa käyttäen.

Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun (25 % lomakohteen vuokrahinnasta) eräpäivään mennessä tai ennakkomaksun ja loppusuorituksen yhdellä kertaa. Loppusuoritus maksetaan viimeistään 28 vrk ennen loman alkua.

Mikäli varauksen alkuun on 28 vuorokautta tai vähemmän, maksetaan koko summa välittömästi samana päivänä. 

Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, Loma-Väkkärä voi peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta.

3.    Varauksen peruuttaminen ja muuttaminen

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti, kirjeellä osoitteeseen Loma-Väkkärä Ylä-Väkkäräntie 77 52420 Pellosniemi tai sähköpostilla osoitteeseen myynti@lomavakkara.fi. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Loma-Väkkärään.

3.1    Peruutus myöhemmin kuin 28 vrk ennen

Mikäli varaus peruutetaan myöhemmin kuin 28 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua tai sen aikana, ei asiakkaan suorittamia maksuja palauteta lainkaan.

Sen estämättä, mitä edellä on määrätty, asiakkaalla on oikeus saada takaisin Loma-Väkkärälle maksamansa summa lukuun ottamatta ennakkomaksua, jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä Loma-Väkkärälle ja asia on osoitettava Loma-Väkkärälle luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella.

3.2    Peruutus myöhemmin kuin 48 tuntia ennen

Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen varausajankohdan alkua tai varauksen aikana ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata.

Jos lomakohdetta ei oteta vastaan tai se otetaan vastaan myöhästyneenä, asiakkaalla ei ole oikeutta vuokran palautukseen. Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu lomakohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

3.3    Loma-Väkkärän oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), Loma-Väkkärä voi peruuttaa varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada Loma-Väkkärälle maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Jos varaus joudutaan keskeyttämään asiakkaan häiriökäyttäytymisen takia, maksuja ei palauteta.

Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, voi Loma-Väkkärä peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta.

4    Palvelutiedot lomakohteen kuvauksessa

Lomakohteen kuvauksessa on mainintoja lähialueen palveluista (esim. rautatieasema, bussipysäkki, ravintola, kauppa, hiihtohissi jne.). Loma-Väkkärä ei vastaa lomakohteeseen kuulumattomien yleisten palveluiden tiedoista eikä niiden saatavuudesta loman aikana.

5    Oleskelu lomakohteessa

Lomakohde on asiakkaan käytettävissä yleisimmin tulopäivästä klo 16.00 lähtöpäivään klo 12.00. Lähtöajasta on mahdollista neuvotella.

Normaalit energiakulut, kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat, ruokailuvälineet, patjat, peitot ja tyynyt sisältyvät hintaan.

Polttopuut ja soutuveneen vapaa käyttöoikeus sisältyvät vuokraan. Samoin siihen sisältyvät wc- ja talouspaperit ja pesuaineet. Moottoriveneiden vuokraan kuuluu pieni määrä (3-4 litraa) polttoainetta sekä moottoriöljyt.

Liinavaatteet ja pyyhkeet eivät sisälly vuokraan. Asiakkaan on käytettävä lakanoita. Liinavaatteet ja pyyhkeet voi tilata varauksen yhteydessä. Lomakohteen siivouksesta loman aikana huolehtii asiakas itse.

Lomakohdetta saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu lomakohteen kuvauksessa vuodepaikkamääränä tai mitä lomakohdetta varattaessa on sovittu. Teltan ja asuntovaunun tai vuokrattavien välineiden (esim. kylpypalju) käyttö lomakohteen tontilla ilman Loma-Väkkärän lupaa on kielletty. Tupakointi on kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa. 

6    Loma-Väkkärän vastuu

Loma-Väkkärä vastaa siitä, että asiakas saa sopimuksen mukaiset palvelut sellaisena kuin ne on markkinoitu tai sellaisena kuin kunkin varauksen osalta on erikseen sovittu.

7    Asiakkaan velvollisuudet ja lomakohteen luovutus lähtöpäivänä

Asiakas luovuttaa lomakohteen lähtöpäivänä klo 12.00, ellei etukäteen ole toisin sovittu. Avaimet jätetään mökin ulko-oveen. 

Asiakas korvaa lomakohteessa aiheuttamansa vahingot.  Näistä on ilmoitettava heti Loma-Väkkärälle. 

Mikäli asiakas ei ole tilannut loppusiivousta varauksen yhteydessä, hän vastaa itse loppusiivouksesta siivousohjeen mukaisesti. Siivousohje löytyy sivulta www.lomavakkara.fi/ohjeet. Arvostamme lisäksi sitä, jos jätätte käytetyt liinavaatteet ja pyyhkeet eteiseen ulko-oven läheisyyteen. 

Tupakointi on kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa. Lomakohde on poistuttaessa jätettävä siistiin kuntoon. Asiakas on velvollinen maksamaan lomakohteen siivoamisesta aiheutuvat kulut siinä tapauksessa, että lomakohteen sisätiloissa on tupakoitu tai siivousta ei ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisesti ja  Loma-Väkkärä joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista.

8    Ylivoimainen este

Loma-Väkkärä ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. sähkökatkot tai luonnonilmiöt kuten leväesiintymät, tai eläimet, kuten hiiret ja hyönteiset), joka ei ole johtunut Loma-Väkkärästä ja jonka seurauksia Loma-Väkkärä ei kohtuudella ole voinut estää.

Loma-Väkkärä ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.

9    Huomautukset ja valitukset

Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua ja varauksen aikana Loma-Väkkärälle.

Mikäli asia ei tule korjatuksi, asiakas voi tehdä kirjallisen valituksen Loma-Väkkärälle kuukauden kuluessa varauksen päättymisestä. Jos asiakas ja Loma-Väkkärä eivät pääse asiassa yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Tätä ennen asiakkaan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Asiaa koskevan lainsäädännön mukaan kuluttajariitalautakunta voi jättää valituksen käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Jos asiakas ei ilmoita havaitsemiaan puutteita heti vuokra-aikana, katsotaan lomakohteen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Vasta vuokra-ajan jälkeen ilmoitettuja puutteita ei voida yhdessä todeta, eikä Loma-Väkkärä ole niistä korvausvelvollinen.

Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu lomakohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

10    Virheellinen hintatieto

Virheellinen hintatieto ei sido Loma-Väkkärää, jos hinta on niin selvästi virheellinen, että asiakkaankin pitää se ymmärtää. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, jos ero ilmoitetun hinnan ja todellisen hinnan välillä on huomattavan suuri tai väärää hintaa voidaan pitää poikkeuksellisen alhaisena yleiseen hintatasoon verrattuna.

11    Sovellettava laki ja riitojen oikeuspaikka

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Etelä-Savon käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.


 

Käytämme tällä sivustolla evästeitä parantaaksemme käyttökokemustasi. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön