Tietosuojaseloste ja käyttöehdot

Loma-Väkkärän verkkosivuston tietosuojaseloste ja käyttöehdot

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä: Loma-Väkkärä, Ylä-Väkkäräntie 77, 52420 Suomenniemi, p. +358-50-5140161
Rekisterin nimi: Loma-Väkkärän asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötietolain 8 §:n mukainen asiakassuhteiden ja muiden asiallisten yhteyksien hoitaminen, kehittäminen ja hallinta, rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnittelu, analysointi sekä markkinointi. Lisäksi rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilla voi olla tietyin rajoituksin oikeus käyttää tietoja edellä mainittuihin omaan liiketoimintaansa liittyviin tarkoituksiin, esimerkiksi erilaisten yhteisten palvelujen, konseptien ja liiketoimintamallien kehittämiseksi ja toteuttamiseksi.

Asiakkaan tietoja voidaan käyttää sähköiseen kohdennettuun markkinointiin, mikäli asiakas on antanut tähän suostumuksensa. Lisäksi, mikäli asiakassuhde on syntynyt, eli asiakas on hankkinut Loma-Väkkärän tarjoamia majoituspalveluja, asiakkaalle voidaan lähettää vuokraustoimintaan liittyvää sähköistä viestintää.

Rekisterin sisältämät tiedot

Asiakkaan nimi, yhteystiedot (mm. osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), kieli sekä mahdollisesti mieltymyksiä koskevat tiedot. Tietosisältöön voivat kuulua myös asiakaskohtaiset majoitustiedot.


Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas antaa tietonsa itse esim. mökkivarauksen tai uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä.


Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa.


Rekisterin suojaus

Uutiskirjeiden lähettämistä varten Loma-Väkkärä käyttää kansainvälisesti tunnettua ja tietoturvallista uutiskirjeohjelmistoa. 


Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: 

Loma-Väkkärä, Ylä-Väkkäräntie 77, 52420 Pellosniemi.

Asiakaspalvelun puhelinnumero on +358-50-5140161


Puheluhinnat

Matkapuhelinnumeroon soitettaessa puheluveloitus perustuu soittajan oman puhelinliittymän sopimusehtoihin.

Käyttöehdot

Tekniset vaatimukset

Sivusto on suunniteltu toimimaan eri kokoisilla päätelaitteilla - pöytäkoneilla, kannettavilla tietokoneilla, tableteilla sekä älypuhelimilla. Erityisiä teknisiä laite- tai ohjelmistovaatimuksia sivuston käyttämiseksi ei ole.

Evästeet

Tietokoneellesi voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä ("cookies"). Evästeillä voimme kerätä tietoja esimerkiksi siitä, miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP-osoite eli mistä internet-osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Evästetietojen avulla sivuston kävijämääriä voidaan seurata Loma-Väkkärän ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Lisäksi Loma-Väkkärän yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla internet-selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

Copyright

Tämän palvelun sisällön kaikkine oikeuksineen omistaa Loma-Väkkärä.

Kaiken lomavakkara.fi-sivuston sisältämän aineiston tai sen osien levittäminen, siirtäminen, julkaiseminen, kopioiminen, saattaminen yleisön saataviin, uudelleen tuottaminen, jakelu tai tallentaminen muuhun kuin henkilökohtaiseen yksityiskäyttöön on kielletty ilman Loma-Väkkärän etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Loma-Väkkärä varaa oikeuden koska tahansa muuttaa sivuja tai estää pääsyn sivuille. Loma-Väkkärä  ei vastaa kolmansien osapuolien WWW-palveluista, joihin saatat siirtyä sivuston linkkiyhteyksien kautta.

Sivuilla voi olla osuuksia, joiden täyttä toimivuutta kaikissa laite- ja ohjelmistoympäristöissä emme voi taata, samoin kuin suojaa mahdollisilta tietokoneviruksilta. Tästä syystä Loma-Väkkärä tai näiden sivujen valmistaja eivät vastaa mahdollisesta vahingosta, jonka näiden sivujen käyttö saattaa aiheuttaa, kuten esimerkiksi suora tai välillinen taloudellinen menetys, tietokoneelle aiheutunut vahinko, tietokoneelle asennetun tiedon häviäminen, ajanhukka tai muu haitta.

Jos lähetät näille sivuille tekstiä tai muuta materiaalia esimerkiksi palautteena tai kysymyksinä, annat samalla oikeudet lähettämäsi aineiston julkaisemiseen, toimittamiseen ja vastaavaan käyttöön. Vastaat itse siitä, että Sinulla on oikeus lähettämäsi aineiston käyttöön ja levittämiseen.

Sivuston on toteuttanut AtFlow Oy, verkko-ostamistoiminnallisuuden Aptual Oy (Johku) ja maksunvälityksestä vastaa Paybyway (Maksukaista).

Tietoturva

Sivusto sisältää lomakkeita, joiden kautta tietokantaan tallennetaan Loma-Väkkärän mökkivuokraustoimintaan liittyviä käyttäjätietoja (huvilan varaaminen verkossa, varauskysely, uutiskirjeen tilaus).

Tietoja käsitellään luottamuksellisesti, ja niiden keräämisen käyttötarkoituksena on asiakaspalveluun olennaisesti liittyvä yhteydenpito järjestelmän ja palvelua käyttävän henkilön välillä. Tietoja ei luovuteta Loma-Väkkärän tai sen teknisten palveluntoimittajien ulkopuolelle.

Verkossa ostaminen tapahtuu suojatussa ympäristössä johku.com-palvelua hyödyntäen. Maksunvälittämisestä vastaava Maksukaista-palvelun tietoturva on sertifioitu ja auditoitu kansainväliset PCI-standardit täyttävällä tavalla.

Sinulla on henkilötietolain 26§:n mukaan oikeus tarkastaa, mitä itseäsi koskevia tietoja on tallennettu tietokantaan. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettuna tai esittää pyyntö henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Käytämme tällä sivustolla evästeitä parantaaksemme käyttökokemustasi. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön